Vaata Maailma SA

Vaata Maailma sihtasutus soovib tõsta eestimaalaste IKT-alaseid oskusi, inspireerida lapsi ja noori huvituma IT-maailmast ning juhendada, kuidas arvuteid ja nutiseadmeid turvaliselt kasutada.

Kõik Vaata Maailma SA projektid saavad teoks tänu asutajaliikmetele, toetajatele ja koostööpartneritele.

Vaata Maailma SA soovib oma projektidega:

  • parandada inimeste võimalusi internetti kasutada;
  • arendada inimeste e-oskusi korraldades vastavaid koolitusi;
  • propageerida (turvalist) interneti- ja nutiseadmete kasutamist;
  • toetada interneti kaudu pakutavate teenuste ja vajaliku infrastruktuuri väljaarendamist;
  • populariseerida (info)tehnoloogiaalast huvitegevust ja täiendõpet.

Vaata Maailma SA taotleb projektide läbiviimiseks raha ja muid varalisi vahendeid Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, juriidilistele ja füüsilistelt isikutelt.

Vaata Maailma SA asutati 2001. aastal. Asutajaliikmed: AS Hansapank, AS Eesti Ühispank, AS Eesti Telefon, AS EMT, IBM Eesti OÜ, Oracle Nederlands BV Eesti filiaal, AS Microlink, IT Grupp AS, AS Baltic Computer System ja AS Starman.

Loe lähemalt: Vaata Maailma SA projektid