Vaata Maailma SA otsib raamatupidajat

Vaata Maailma SA otsib raamatupidajat projektile “Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine JAVA programmeerijateks”.

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on pakkuda tööjõuturule koolitatud ja sertifitseeritud Java-programmeerijaid, kes on selleks ametiks sobiva ettevalmistuse ja eeldustega. Tööpraktika ja tööklubide kaudu tutvustatakse IT-ettevõtete tööjõuvärbajatele potentsiaalseid töötajaid praktiliste töösituatsioonide abil, viia kokku tööandjad ja tööotsijad.

Projekt on suuantud noortele (16-24-aastased) kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud hiljemalt 2010/2011. õppeaastal ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana, tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures.
Projekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt taotletud Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” raames inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetusega Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Raamatupidaja tööülesanded

– kindlustab VM-le Lepingukohase Projekti raamatupidamise korraldamise, korraldab raamatupidamist isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Töötaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist), sh;
– planeerib Projekti rahavoogusid,
– arvestab registreerimislehtede alusel ja tasub koolitatavatele ning praktikal osalejatele stipendiumi ning sõidutoetuse,
– arvestab registreerimislehtede ning praktikapäevikute alusel ja tasub praktikajuhendajale juhendamistasu,
– arveldab koolitusteenuse pakkujaga, tasub omafinantseeringu ja Toetuse,
– valmistab ette väljamaksetaotlused,
– jälgib projekti eelarvet,
– VM nõustamine Projekti raamatupidamislikes küsimustes.

Konkursil osalemine

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 24.09.2012 kell 12.00.

Raamatupidajaga sõlmitakse tööleping eeldatavasti alates 25.09.2012 ja kuni 30.06.2013. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.