Projekti teostamiseks sõlmiti leping Eesti kahe juhtiva arvutikoolitusfirmaga – BCS Koolituse ja IT Koolitusega, kellest esimene sai peatöövõtjaks.

Projekti läbiiviimiseks korraldati kaks pilooti: Piloot I oli eelkõige koolituse sisu ja tulemuslikkuse testimiseks ning Piloot II eesmärk oli kontrollida, kas on piisavalt õpihuvilisi, et nii laialdast projekti ette võtta. Pilootprojektid õnnestusid ja nende põhjal polnud vaja teha erilisi muutusi ei koolituse sisus ega organisatoorses töös. Piloodid olid siiski vajalikud projektimeeskonnale ja rahastajatele kindluse ning usu saamiseks. Samuti aitasid pilootprojektid jagada ettevalmistustegevused (õpetajate ja klasside kaasamine) pikemale perioodile, mis kindlasti aitas projekti kvaliteeti tõsta.

Projekti õnnestumisele aitas oluliselt kaasa see, et oli võimalik kasutada paljude koolide ja asutuste arvutiklasse. Nii sai koolitust korraldada ka päris väikestes maakohtades ning teha kursusel osalemise inimestele hästi kättesaadavaks. Kõik soovijad ei mahtunud kursusele ning ka koolituse läbinud avaldasid lootust saada veel uusi teadmisi arvuti ja interneti võimaluste kohta.

Kursus toimus kahel päeval (a 4h), mõned vanematele inimestele mõeldud kursused planeeriti kohe pikemaks kui 8 tundi. Esimesel päeval anti arvuti- ja teisel päeval internetiõpetust. Ei saanud eeldada, et osalejad omandaksid lühikese kursuse jooksul kõik vajalikud oskused ja seega peeti kõige tähtsamaks, et inimestes tekiks huvi ja soov ise edasi õppida – sellel eesmärgil sai iga kursuslane kaasa ka põhjaliku käsiraamatu, mis sisaldas peale kursusel õpitu ka täiendavat infot.

Põhikohaga õpetajad andsid koolitust igal tööpäeval Vaata Maailma loodud põhiklassides. Osalise ajaga õpetajad viisid läbi keskmiselt 2 kursust kuus ja kasutasid oma kooli/asutuse arvutiklassi. Enamik kaasatud õpetajatest olid pedagoogid. Õpetajad läbisid enne kursuste algust 4-päevase põhjaliku ettevalmistuse. Esimesel kahel päeval võeti läbi kursuse materjal ja arutati organisatoorseid küsimusi. Viimasel kahel päeval oli andragoogikaalane koolitus, kus omandati täiskasvanute arvutiõpetamise nüansse ja võrreldi neid koolilaste õpetamisega.

Lisaks loodi uusi ja kaasajastati olemasolevaid avalikke internetipunkte (AIP):

  • 2001. aasta alguses oli Eestis umbes 200 AIPi, 2004. aasta lõpuks u 700.
  • Vaata Maailma SA ja asutajaliikmed on kokku loonud u 230 AIPi ning andnud arvuteid juurde u 130 olemasolevale AIPile.
  • Informeeriti inimesi AIPide olemasolust läbi erinevate vahendite nagu AIPi viidad teede ääres, AIPide kaart ja andmebaas veebis (koostöös Regioga) ning lähimate AIPide otsimine mobiiliga.
  • 2003. aastal varustati AIPid kiipkaardi lugejatega, et inimesel oleks võimalik kasutada ID-kaardil põhinevaid e-teenuseid.
  • Töötajate internetipunktid – propageeriti Eesti ettevõtete hulgas mõttemalli, et tööandja peaks võimaldama interneti kasutamist kõigile töötajatele ühtemoodi, et vältida digitaalset lõhet.
  • Loodi internetipunktid ka kõigisse Eesti kaitseväe sõjaväeosadesse, suurematesse Päästeameti baasidesse ning osadesse haiglatesse.