Projekti käigus töötati välja spetsiaalne koolitusprogramm, korraldati 100-le töötule 37-päevane koolitus ja kuni 2-kuine tööpraktika ettevõttes ning abistati neid tööotsinguil. Projektis osalejatele loodi eeldused infotehnoloogia spetsialisti kutseeksami sooritamiseks ning tööle asumiseks IT tugiisikuna suur- või väikeettevõtetes.

Projektis läbiti järgmised koolitused:

AO2 Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 Tekstitöötlus, AO4 Tabeltöötlus, AO7 Informatsioon ja kommunikatsioon, CompTIA A+, Network +, MOC-2261 Supporting Users Running the Microsoft Windows XP Operating System, MOC-2262 Supporting Users Running Applications on the Microsoft Windows XP, Operating System, MOC-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers, MOC -6292 Installing and Configuring Windows 7 Client, Linux LPI 101 Exam Preparatory Course ja Täiskasvanute õpetamise metoodika.

Lisaks oli koolituse läbinutel võimalik sooritada ka eksamid:

ECDL-AO2; ECDL-AO3; ECDL-AO4 ja ECDL-AO12 eksamid, CompTIA A+ ja  Windows 7, Configuring.