Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

Projekti nimi: Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

Elluviimise aeg: juuni 2011 – juuni 2012

Finantseerimise allikas: Euroopa Sotsiaalfond (89,94 %)

Sisu: Projekti käigus töötatakse välja spetsiaalne koolitusprogramm, korraldatakse 65-le pikaajalisele töötule 36-päevane koolitus ja kuni 2-kuune tööpraktika ettevõttes ning abistatakse neid tööotsinguil. Projektis osalejatele luuakse eeldused infotehnoloogia spetsialisti kutseeksami sooritamiseks ning tööleasumiseks IT tugiisikuna suur- või väikeettevõtetes.

Projektis läbitakse  järgmised koolitused:

ECDL-AO2 Arvuti kasutamine ja failihaldus; ECDL-AO3 Tekstitöötlus; ECDL-AO4 Tabeltöötlus; ECDL-AO12 IT turvalisus; A+; Network +; MOC -6292 Installing and Configuring Windows 7 Client; CWL-50331 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technican; MOC-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers; Linux, Karjääriõpe ning Klienditeenindaja töövõtted ja suhtlemisoskus tööks Helpdeskis.

Lisaks on koolituse läbinutel võimalik sooritada ka eksamid: ECDL-AO2; ECDL-AO3; ECDL-AO4 ja ECDL-AO12 eksamid, A+ sertifikaadi eksamid (220-701 for CompTIA A+ Essentials, 220-702 for CompTIA A+ Practical Application) ja Windows 7 eksam (Exam 70-680: TS: Windows 7, Configuring), kus eksami edukas sooritaja saab rahvusvahelise Microsofti MCTS sertifikaadi: Windows 7, Configuration sertifikaadi.

Teenus kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Vaata Maailma SA poolt taotletud inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetuse raames.

Projekti raames väljatöötatud materjalid:

AO materjal

A+ materjal

Wordeõpe_materjal

Exceleõpe_materjal

Helpdesk_materjal

Karjääriõppe materjal

Üks kommentaar “Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika
  1. RE:Pikaajaliste tootute ettevalmistamine IT-spetsialistideks labi erialakoolituse ja toopraktika – Vaata Maailma НПП Валок Ролики печей цемзаводов

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.