Töötute koolitamine IT-spetsialistideks 2010-2011

Elluviimise aeg: mai 2010 – august 2011

Finantseerimise allikas: Euroopa Sotsiaalfond (88,33 %)

Sisu: Projekti käigus töötati välja spetsiaalne koolitusprogramm, korraldati 100-le töötule 37-päevane koolitus ja kuni 2-kuine tööpraktika ettevõttes ning abistati neid tööotsinguil. Projektis osalejatele loodi eeldused infotehnoloogia spetsialisti kutseeksami sooritamiseks ning tööle asumiseks IT tugiisikuna suur- või väikeettevõtetes.

Projektis läbiti  järgmised koolitused:

AO2 Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 Tekstitöötlus, AO4 Tabeltöötlus, AO7 Informatsioon ja kommunikatsioon, CompTIA A+, Network +, MOC-2261 Supporting Users Running the Microsoft Windows XP Operating System, MOC-2262 Supporting Users Running Applications on the Microsoft Windows XP, Operating System, MOC-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers, MOC -6292 Installing and Configuring Windows 7 Client, Linux LPI 101 Exam Preparatory Course ja Täiskasvanute õpetamise metoodika.

Lisaks oli koolituse läbinutel võimalik sooritada ka eksamid:

ECDL-AO2; ECDL-AO3; ECDL-AO4 ja ECDL-AO12 eksamid, CompTIA A+ ja  Windows 7, Configuring.

Teenus kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Vaata Maailma SA poolt taotletud inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetuse raames.
Lähem info meetme ja toetuse kohta Innove kodulehelt