Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

Elluviimise aeg: juuni 2011 – juuni 2012

Projektis läbitakse järgmised koolitused:

ECDL-AO2 Arvuti kasutamine ja failihaldus; ECDL-AO3 Tekstitöötlus; ECDL-AO4 Tabeltöötlus; ECDL-AO12 IT turvalisus; A+; Network +; MOC -6292 Installing and Configuring Windows 7 Client; CWL-50331 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technican; MOC-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers; Linux, Karjääriõpe ning Klienditeenindaja töövõtted ja suhtlemisoskus tööks Helpdeskis.

Lisaks on koolituse läbinutel võimalik sooritada ka eksamid: ECDL-AO2; ECDL-AO3; ECDL-AO4 ja ECDL-AO12 eksamid, A+ sertifikaadi eksamid (220-701 for CompTIA A+ Essentials, 220-702 for CompTIA A+ Practical Application) ja Windows 7 eksam (Exam 70-680: TS: Windows 7, Configuring), kus eksami edukas sooritaja saab rahvusvahelise Microsofti MCTS sertifikaadi: Windows 7, Configuration sertifikaadi.