Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest interneti kasutamisest.

Projekti raames läbis nõustamise 10 440 noort vanuses 10-15 aastat ning lisaks valmis interaktiivne veebikeskkod www.pariseltkavoi.ee, kuhu on koondatud infomaterjalid nii noortele kui ka täiskasvanutele ja õppeprogramm õpetajatele.

Projekti kutsus ellu SA Vaata Maailma ja seda rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

5. augustist- 31. oktoobrini 2013 toimuvsid üle Eesti arvukad tasuta nõustamised nii koolides, kaubanduskeskustes, noortekeskustes kui ka rahvarohketel üritustel. Info turvalisest mobiiltelefoni või nutiseadme kasutamisest on väljas projekti käigus loodud veebikeskkonnas www.pariseltkavoi.ee.