“Ole Kaasas!” oli EMT, Elioni, MicroLinki ja Vaata Maailma SA poolt 2009. aasta kevadel algatatud inimeste internetti kaasamise projekt. Projekti eesmärk oli korraldada arvutialane alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele ja tuua internetti kasutama täiendavalt 50 000 peret järgneva 3 aasta jooksul.

Kokku sai läbi erinevate koolitusvormide uusi arvutiteadmisi 100 000 eestimaalast. Peamisteks koolitusvormideks olid klassikoolitused, kus koolituse läbis 39 000 inimest ja mobiilne koolitusboks, kus sai uusi teadmisi 38 000 huvilist. Lisaks liikus mööda Eestimaad ringi e-buss, kus koolitati 1200 inimest ning avalike teenuste nõustamispunktide ja veebikoolituse kaudu täiendasid oma internetikasutusoskusi 21 800 eestimaalast. Koolitused ja nõustamised toimusid nii eesti kui vene keeles ja olid huvilistele tasuta.

Sihtgrupp: eesti- kui venekeelse kogukonna liikmed, kellel täna puuduvad oskused ja võimalused interneti kasutamiseks, eelkõige:

  • lastega pered,
  • maapiirkondade elanikud,
  • vanem põlvkond,
  • väikese ja keskmise sissetulekuga inimesed.

Finantseerimine: Koolitused viidi läbi EMT, Elioni, Swedbanki, SEB ja Microsoft Eesti toel ning Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel. Lisaks tehti koostööd mitmete partneritega nagu näiteks Targa Töö ühing ning kohalikud omavalitsused ja mittetulundusühingud.

ok-el_logo

Projektile loodi ühtne visuaalne identiteet “Ole Kaasas!” ja veebileht www.olekaasas.ee (veebileht ei ole enam kättesaadav). Koolituste haldamiseks ja koolitusele registreerimiseks loodi omaette süsteem ning üleriigiline infotelefon.

Ole Kaasas! märgi alla toimusid koolitused nii algajatele kui edasijõudnutele, kus tutvustati ka targa töö korraldamise võimalusi kodus ja kontoris ning loodi 35 Ole Kaasas! arvutiklubi üle Eesti. Lisaks viidi ellu ka Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastuse saanud ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste koolitusprojektid.

Ole Kaasas! projekti raames viidi läbi:

Ole Kaasas! koolitused

Elluviimise aeg: 2009 – 2011

Finantseerimise allikas: Koolitused viidi läbi EMT, Elioni, Swedbanki, SEB ja Microsoft Eesti toel ning Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel.

Koolituste korraldamisel lähtuti eeldusest, et vähene motivatsioon arvutit ja internetti kasutada võib tuleneda ka teadmatusest ning koolituse abiga saab nii teadlikkust kui motivatsiooni tõsta. Seetõttu pöörati Ole Kaasas! projekti raames eraldi tähelepanu algajatele arvutikasutajatele. Kõik koolitused ja nõustamised olid tasuta, toimusid nii eesti kui vene keeles ning koolituse lõpus said osalejad elektroonilise tunnistuse.

Sisu:

I õppeaasta (mai 2009 – mai 2010):

Esimesel õppeaastal sai abi ja nõu interneti ning e-teenuste kasutamisel ligi 90 000 inimest, koolituse läbis nendest kokku üle 54 000 inimese. Kaasa lõi peaaegu 300 õpetajat, ligi 300 organisatsiooni ja koolitused toimusid ca 300s asukohas üle Eesti.

Vaata lähemalt: I õppeaasta tulemuste kokkuvõte (pdf)

II õppeaasta (mai-oktoober 2011):

Teisel õppeaastal viidi läbi klassikoolitusi algajatele ja edasijõudnutele. Lisaks loodi Microsofti toel 31 Ole Kaasas! arvutiklubi, mis tegutsevad suuremates avalikes internetipunktides (AIP), kaugtöökeskustes, raamatukogudes ja muudes statsionaarsetes arvuti- ning internetiühendusega punktides. Arvutiklubides viidi lisaks algajate ja edasijõudnute internetikoolitustele läbi ka Targa Töö koolitusi, mis annavad põhjalikumad oskused arvutiga töötamiseks, suurendades inimeste tööturule naasmise võimalust ja tööturul püsimist. Arvutiklubid pakuvad kohalikele elanikele arvuti ja interneti kasutamisel tuge ka pärast koolituste lõppemist.

E-kodaniku koolitusvõrgustik

Elluviimise aeg: aprill 2009 – aprill 2010

Finantseerimise allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond (85%)

Sisu: Projekti tarvis atesteeritud koolitajate üle-eestiline võrgustik (ca 300 inimest) viis oma piirkonnas läbi interneti kasutamise koolitusi, sh ID-kaardi, Mobiil-ID, e-teenuste kasutamine. Projekti eesmärgiks oli koolitada 20 000 inimest, pakkudes nendest 10 000-le eelnevalt ka algkoolitust. Koolitused toimusid Ole Kaasas! märgi all ja olid tasuta.

2009. aasta lõpuks oli koolituse läbinud üle 10 000 inimese, lisaks sai algkoolitust üle 9000 inimese. 2010. aastal koolitati veel 10 000 inimest.

Mobiilne koolitusboks

Elluviimise aeg: aprill 2009 – aprill 2010

Finantseerimise allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond (85%)

Sisu: Mobiilne koolitusboks viis e-teenuste, ID-kaardi ja Mobiil-ID teadmisi kohtadesse, kus liigub palju inimesi. ID-koolitused viidi läbi kaubanduskeskustes, raamatukogudes, laatadel ja rahvaüritustel. Praktiline personaalne koolitus koolitusboksis kestis 10-15 minutit. Toimusid ka klassikoolitused, lisaks soovitati läbida veebikoolitus, et oma teadmisi kinnistada. 2009. aasta lõpuks oli viies koolitusboksis koolitatud üle 14 000 inimese üle Eesti. Lisaks koolituse läbinutele sai boksis abi ja infot veel ligi 20 000 inimest. Koolitused toimusid Ole Kaasas! märgi all ja olid tasuta.

Avalike e-teenuste nõustamispunktid

Elluviimise aeg: juuli 2009 – märts 2010

Finantseerimise allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond (85%)

Sisu:

Avalike e-teenuste nõustamispunktides toimus klientide personaalne nõustamine e-teenuste kasutamise alal, samas oli võimalik läbida ID-kaardi/Mobiil-ID praktiline koolitus või saada infot klassikoolituste kohta. Korraga töötas 10 nõustamispunkti e-teenuseid pakkuvate asutuste ja ettevõtete teenindussaalides üle Eesti. Nõustamine keskendus konkreetse asutuse/ettevõtte e-teenustele, kuid juhendas inimest ka muude e-teenuste kasutusele võtmisel. Samuti koguti küsitlusankeedi abil inimestelt tagasisidet e-teenuste kasutamise kohta. 2009. aasta lõpuks nõustati kokku ca 5500 inimest, kellest ligi 3000 läbis ka ID-kaardi/Mobiil-ID koolituse. Lisaks nendele sai nõustamispunktis põgusamalt abi ja infot üle 3000 inimese. Koolitused ja nõustamine toimusid Ole Kaasas! märgi all ja olid tasuta.

Loe lähemalt: Küsitlusankeedi vastuste analüüs (pdf)

Interaktiivne e-teenuste veebikoolitus

Elluviimise aeg: mai 2009 – mai 2010

Finantseerimise allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond (85%)

Sisu: Loodi interaktiivne veebikoolitus, mille abil saab õppida ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamist ja digitaalallkirja andmist. Koolituse käigus oli võimalik ka paigaldada ID-tarkvara. Arvestati ka puuetega inimeste vajadustega. Sihtrühmaks olid kõik soovijad, sh ajutiselt väljaspool Eestit elavad inimesed, puudega inimesed, ettevõtted ja koolitajad. Koolitus valmis Ole Kaasas! märgi all. Veebikoolitus ei ole enam kättesaadav.

ID-nõustamiskeskus

Elluviimise aeg: veebruar 2009 – veebruar 2010

Finantseerimise allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond (85%)

Sisu: Loodi võimalus saada ööpäevaringselt infot ja abi ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutajatele eesti, vene ja inglise keeles. ID-nõustamiskeskuse projekt hõlmas järgmisi kanaleid: veebileht www.id.ee, abikeskus support.sk.ee, infotelefon 1777 ja e-postabi@id.ee. 2009. aastal vastati kokku ligi 25 000 kliendi telefonikõnele ja enam kui 2000 e-kirjale. Veebilehte www.id.ee külastati üle 2,3 miljoni ja abikeskuse support.sk.ee veebi üle miljoni korra.

E-buss

Elluviimise aeg: mai 2009 – oktoober 2010

Finantseerimise allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond (85%)

Sisu: Selleks, et viia koolitused ka kohtadesse, kuhu klassikoolitused praktilistel põhjustel ei jõua, loodi E-bussi projekt. Koolitused toimusid  spetsiaalses bussi ehitatud “ratastel arvutiklassis”. Koolitustel õpetati eelkõige ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste kasutamist. Bussis oli võimalik tasuta saada ID-kaardi uued PIN-koodid või osta endale ID-kaardi lugeja. E-buss tegi ringi peale Eesti väiksematele kohtadele ja äärealadele. E-bussis toimus kokku 195 koolitust u 1200 inimesele.

Ole Kaasas! – Uus Algus

Elluviimise aeg: kevad 2009, sügis 2011

Finantseerimise allikas: annetused ja vabatahtlik töö

Sisu: Projekti raames koguti kokku üle 200 kasutatud arvuti, monitori, klaviatuuri ja hiire. Arvutid korrastati vabatahtliku tööna ühisel talgupäeval. Need komplekteeriti ning jagati abivajajatele Vanurite Eneseabi ja Nõustamise Ühingu, Lastekaitse Liidu, Eesti Suurperede Abistamise Seltsi abiga. Teised koostööpartnerid olid: RIK, 3Step IT, Microsoft Eesti, IT Kolledz, EMT, Elion, Microlink, SEB, Swedbank.