Vaata Maailma SA koostöös EMT, Elioni ja Microsoftiga on seadnud eesmärgiks toetada ja soodustada infotehnoloogia-alast huvitegevust, läbi mille suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. Pikemas perspektiivis aitab see tõsta IT-spetsialistide hulka ja vähendada noorte töötust Eestis.

NutiLabori projekt kutsuti ellu esimest korda 2012/2013. õppeaastal, mille käigus sai üle 500 noore kaasa lüüa infotehnoloogia-alaste huviringide tegevuses üle Eestis. 2015/2016.õppeaastal osales NutiLaborites juba üle 2300 noore.

Eesti riik on määratlenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna üheks majanduse eduteguriks ja eelisarendatavaks valdkonnaks ning ka riigi strateegilised arengukavad rõhutavad loodus- ja täppisteaduste rolli olulisust Eesti riigi konkurentsivõime arendamisel.