Projekti raames viiakse läbi juhtumiuuringud kaugtööd rakendanud organisatsioonides, mille põhjal töötatakse välja juhendmaterjal ja koolitusprogramm. Koolitusprogrammi piloteeritakse kolmes grupis. Teiseks uuringusuunaks on kaugtöökeskuste tekke potentsiaali uuring.