NutiLabor – IKT huviringid noortele

Vaata Maailma SA koostöös EMT, Elioni ja Microsoftiga on seadnud eesmärgiks toetada ja soodustada infotehnoloogia-alast huvitegevust, läbi mille suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. Pikemas perspektiivis aitab see tõsta IT-spetsialistide hulka ja vähendada noorte töötust Eestis.

NutiLabori projekt kutsuti ellu esimest korda 2012/2013. õppeaastal, mille käigus sai üle 500 noore kaasa lüüa infotehnoloogia-alaste huviringide tegevuses üle Eestis. 2015/2016.õppeaastal osales NutiLaborites juba üle 2300 noore.

NutiLabori huviringid tegutsevad järgmistes valdkondades:

• Töö arvutiga – veebilehed, veebidisain, programmeerimine, 3D modelleerimine jm;

• Arvuti ehitus, robootika, elektroonika;

• Loodus-, täppis- ja rakendusteadused;

• Mobiilsete rakenduste (äppide) loomine.

Eesti riik on määratlenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna üheks majanduse eduteguriks ja eelisarendatavaks valdkonnaks ning ka riigi strateegilised arengukavad rõhutavad loodus- ja täppisteaduste rolli olulisust Eesti riigi konkurentsivõime arendamisel.

Lisainformatsioon: www.nutilabor.ee ja nutilabor @ vaatamaailma.ee.

0 kommentaari “NutiLabor – IKT huviringid noortele
1 Pings/ Trackbacks järgnevaks "NutiLabor – IKT huviringid noortele"
  1. […] infot konkursi kohta ning toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab Vaata Maailma Sihtasutuse kodulehelt. Taotlusi võetakse vastu 31. […]