Arvutikaitse 2009

23.05.2006 allkirjastasid sihtasutuse Vaata Maailma peamised partnerid ning Eesti riigi esindajana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler IT Kolledžis koostööleppe “Arvutikaitse 2009″ (pdf, 142 KB), mille eesmärk on kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima infoühiskonnaga riik. Koostööleppe alusel finantseerivad Vaata Maailma partnerid EMT, SEB, Elion ja Swedpank algatust “Arvutikaitse 2009″ järgmise kolme aasta jooksul kogumahus kuni 60 miljonit krooni.

Arvutikaitse 2009 koostöölepinguga on lisaks eelpool mainitud asutustele liitunud:

eKool
Krediidipank
Maksu- ja Tolliamet
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Nordea pank
Eesti Energia
Sertifitseerimiskeskus
Tele 2
Sampo pank
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Tallinna linn
Elisa

Arvutikaitse 2009 projekti peamisi tulemusi ja tegevusi aastail 2006-2010:

  • On olemas Eesti suurimate e-teenuste pakkujate toimiv koostöövõrgustik.
  • On loodud ja toimivad portaalid arvutikaitse.ee ja infosecurity.ee ning lastele suunatud laste.arvutikaitse.ee (koostöös Microsoftiga).
  • Arvutiturvalisuse, ID-kaardi ja Mobiil-ID koolitused partnerite töötajatele ja muudele asutustele, ettekanded ja töötoad konverentsidel, seminaridel – kokku üle 1500 inimese
  • Viidi läbi üle aasta pikkune mobiilse koolitusboksi pilootprojekt (2007-2008): boks peatus pangakontorites, messidel, üritustel jms, andis koolitust arvutiturvalisuse, ID-kaardi ja Mobiil-ID alal ning seda külastas üle 6300 inimese, kellest üle 4300 sai põhjalikuma koolituse.
  • Koostöös Elioni ja Sertifitseerimiskeskusega pakuti veebruarist 2008 – sept 2009 soovijaile tasuta ID-tarkvara paigaldust ja lühikoolitust kodus või kontoris, projekti käigus teenindati üle 100 inimese.
  • Loodi ühised infomaterjalid partnervõrgustikus ja koolitustel jagamiseks – ID-kaardi meelespea, ID-stardiinfo broshüür, ID-kaardilugeja pakend koos paigaldusjuhistega.
  • Anti välja raamat Arvutikaitse ABC turvalisema interneti päevaks 12. veebruraril 2008
  • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit valis Arvutikaitse 2009 algatuse “Aasta tegu 2006” tiitli vääriliseks.
  • ID-kaardi kasutajate arv on projekti jooksul enam kui kümnekordistunud (projekti alguses mais 2006 kasutajaid 26 589, 2010 jaanuari lõpuks üle 300 000).

Loe ka:

Lisainfot:

Sihtasutuse Vaata Maailma e-turbe projektijuhi Mart Parve sõnul saab algatuse põhiliste tegevuste hulgas olema info jagamine, kuidas interneti ohtusid adekvaatselt tajuda ja ennast nende eest kaitsta. „Samuti tutvustame arvutikasutajatele ID-kaarti kui lihtsaimat ja turvalisimat enesekaitsevahendit e-teenuste tarbimisel ning viime läbi teisi infoühiskonna turvalisust edendavaid tegevusi,” ütles Parve.

Koostööleppes Eesti riigi poolt osaleva partnerina aitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kaasa leppes sätestatud eesmärkide saavutamisele. “Peame tänast algatust väga oluliseks, sest turvalise interneti tagamiseks saame me kõik, ka üksikisiku tasandil, palju ära teha,” ütles ministeeriumi kantsler Marika Priske.

„ID-kaardi laialdane tutvustamine e-teenuste kasutamise kontekstis on oluline ka selleks, et kodanikel tekiks e-teenuste vastu usaldus ja nad ei pelgaks riigiga interneti vahendusel suhelda,“ lisas ta. Kantsler viitas ka vajadusele turvalise infoühiskonna loomiseks paremini ära kasutada Euroopa Liidu rahastamisvõimalusi.

“Küberkuritegevuse kandepind on kogu maailmas drastiliselt tõusnud,” kommenteeris Vaata Maailma algatust IT Kolledži õppejõud ja Eesti Informaatikanõukogu liige Linnar Viik. “Arvutikaitse 2009″edukast läbiviimisest sõltub, kas Eesti majandusedus olulist rolli mängivad e-teenused ja IT-lahendused on turvalised ja usaldusväärsed ka kolme aasta pärast.”

Algatuse avaüritusel esitleti ka infoportaali Arvutikaitse.ee, kus arvutikasutajad saavad ennast interneti ohtudega kurssi viia ning leiavad konkreetseid tegevusjuhiseid enda kaitsmiseks.

Sihtasutuse Vaata Maailma kutsusid 2001. aastal ellu kümme Eesti juhtivat ettevõtet eesmärgiga oluliselt suurendada internetikasutajate arvu ning tõsta sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Seniste edukate ettevõtmiste hulgas on enam kui 100 000-le inimesele arvuti algõppe jagamine, E-kooli keskkonna käivitamine ning ligi 500 Avaliku Internetipunkti (AIP) loomine.

0 kommentaari “Arvutikaitse 2009
1 Pings/ Trackbacks järgnevaks "Arvutikaitse 2009"
  1. […] Hetkel on meil käsil projekt “Arvutikaitse 2009” […]

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.