Projektid

Vaata Maailma sihtasutus on projektipõhine organisatsioon, kelle eesmärk on soodustada ja populariseerida arvutite ja interneti (turvalist) kasutamist ning toetada seeläbi haridust, teadust ja kultuuri.

Projektide valdkonnad:

  • IKT-alased oskused;
  • IKT-alane huvitegevus;
  • IKT turvaline kasutamine.

Olulisemad projektid:

Nimi

Sisu

Toetajad ja partnerid

NutiKaitse 2017

NutiKaitse 2017 projektis panustatakse inimeste vara ja isikuandmete kaitsele. NutiKaitse projekt aitab tõsta inimeste teadlikkust nutiseadme ja selle kaudu kasutatavate e-teenuste ning rakenduste turvalisest kasutamisest. Samaaegselt aitab projekt ellu viia riigi IT- arengukava, tõstes nii e-teenuste kui mobiilsete rakenduste loojate teadlikkust turvalise arendustöö osas.

Sertifitseerimiskeskus, Riigi Infosüsteemi Amet, Swedbank Eesti, SEB Pank, Elion Ettevõtted, EMT, Elisa Eesti ja Tele2 Eesti.

NutiLabor

Viidi läbi NutiLaborid – infotehnoloogiaalased huviringid, mille eesmärk on tõsta noorte huvi antud eriala õppimise vastu ning tutvustada infotehnoloogia võimalusi. NutiLaborid tegelevad muu hulgas robootika, mobiilsete rakenduste (äppide) loomise ja veebidisainiga.

EMT, Elion, Microsoft, Playtech, OptusCapita, BCS Itera, Codeborne.

Teater internetist: “Netis sündinud” (2012-2014)

Viiakse läbi teatrietendus “Netis sündinud”, kus 12-16 aastaste noorte, õpetajatele ja lapsevanemate tähelepanu juhitakse asjaolule, et tänapäeval puudub piir virtuaalmaailma ja päriselu vahel.

Euroopa Liidu Struktuurifondid, BCS Koolitus, VAT Teater, Swedbank, BCS, F-Secure, Politsei- ja Piirivalveamet, Lastekaitse Liit.

Päriselt ka või? (2013)

Eesmärk tõsta noorte teadlikkust turvalisest mobiilikasutusest. Projekti raames läbis nõustamise 10440 noort vanuses 10-15 aastat ning lisaks valmis interaktiivne infomaterjal www.päriseltkavõi.ee, kus on materjalid nii noortele kui ka täiskasvanutele ja õppeprogramm õpetajatele.

Euroopa Regionaalarengu Fond, IT Koolitus, EMT, Elion, Elisa, Tele 2, OnOff, Noorte Hääl, rate.ee, Politsei- ja Piirivalveamet, Perefoorum, Gaarhead, Digiveeb.com

Töötute koolitamine IT-spetsialistideks (2010-2011)

Projekti raames töötati välja spetsiaalne koolitusprogramm. Viidi läbi vastavad koolitused ja eksamid, korraldati praktika ning abistati osalejaid tööotsingutel. Projekti läbis 100 töötut.

Elion, Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Uus algus (2009 – 2011)

Ole Kaasas! projekti raamas jagati tasuta arvuteid. Tegemist heategevusliku projektiga, mille käigus koguti ettevõtetelt kokku 420 kasutatud arvutikomplekti, tehti need korda ning jagati abivajajatele erinevate organisatsioonide kaudu.

3Step IT, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, IT-Kolledžh, EMT, Elion, Microlink, BCS Koolitus, Microsoft eesti, MicroLink, SEB, Swedbank, Skype, Estonian Air, Sertifitseerimiskeskus.

Ole kaasas! (2009 – 2011)

Viidi läbi Mobiil-ID ja e-teenuste koolitusi ja edasijõudnute interneti- koolitusi, kokku 100 000 inimesele. Projekti raames viidi läbi klassikoolitusi, töötas mobiilne koolitusboks ning lisaks liikus mööda Eestimaad ringi e-buss. Kõik koolitused ja nõustamised olid huvilistele tasuta, toimusid nii eesti kui vene keeles.

EMT, Elioni, Swedbank, SEB ja Microsoft , Euroopa Regionaalarengu Fond, BCS Koolitus ja IT Koolitus.

Arvutikaitse 2009

Projekti eesmärk oli kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima infoühiskonnaga riik.

Projekti raames tehti teavitustööd ning viidi läbi koolitusi ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise kohta. Projekti alguses 2007 oli ID-kaardi elektroonilisi kasutajaid 25 000 ja projekti lõppedes (jaanuar 2010) oli neid üle 400 000.

EMT, Elion, SEB, Swedbank ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eesti riigi esindajana.

eKool (2004-2005)

Vaata Maailma SA vedamisel mõeldi välja ning arendati elektrooniline eKooli keskkond. Keskkond müüdi 2005. aastal.

Koolid, Haridus- ja Teadusministeerium

Vaata Maailma koolitusprojekt (2002-2004)

Arvutite ja interneti algõpe eesti ja vene keeles. Kokku koolitati 102 697 inimest ehk ligi 10% Eesti täisealisest elanikkonnast.

Hansapank (Swedbank), Eesti Ühispank (SEB), Elion ja EMT.

Projekti viisid läbi BCS Koolitus ja IT Koolitus.