Eesti Teadushuvihariduse Liidu kevadkool 7. aprillil Põltsamaal

Eesti Teadushuvihariduse Liidul on hea meel kutsuda kõiki teadushuvilisi Põltsamaale Eesti Teadushuvihariduse Liidu kevadkooli. Liidu toimeka liikmeskonna tihedat ajagraafikut arvesse võttes toimub kevadkool kompaktses formaadis ning ootab kõiki, kes soovivad kaasa rääkida teadushuvihariduse arengutes, Carl Schmidti majja reedel, 7. aprillil.

Liidu liikmetele on kevadkoolis osalemine tasuta (1 esindaja organisatsiooni kohta). Kõikidelt teistelt palume osalemistasu 5 eurot (sisaldab lõuna- ja õhtusööki ning kohvipause). Osalustasu palume kanda TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT arvele EE262200221063602677, Swedbank, koos märkega, Kevadkool ja kelle osaluse eest tasuti.

Registreeri end kevadkooli enne 5. aprilli SIIN

Teadushuvihariduse Liidu liikmetele algab kevadkooli tihe päevakava kell 10.00 aruandekoosolekuga, kus kinnitatakse 2016. aasta majandusaasta aruanne.

Kõiki teisi huvilisi ootame kevadkooliga liituma kell 11.00 kui algab Harald Lepiski teadushuvihariduse inspiratsiooniseminar. Seminari pakub head enesetäiendamisvõimalust ning selle soodsas keskkonnas jagavad osavõtjad üksteisega häid ideid ning arutlevad selle üle, kuidas huvitegevuse abil noortele tulevikuoskuseid õpetada.

Seejärel külastame Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, et tutvuda seal hästi välja arendatud kübersuuna ja LTT valdkonna huviringidega. Külastuse järgselt kõneleb Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja Kaur Kötsi kvaliteedist huvihariduses.

Päevakavale paneb väärika punkti Grete Arro motivatsioonikoolitus, kus arutletakse osalejatega, kuidas viia laste ja noorteni teadlase mõtteviisi ning tekitada nendes teadlase uudishimu.

Kohtumiseni Põltsamaal!

Kevadkooli ajakava*:

9.45-10.00 kogunemine Carl Schmidti majas Põltsamaal ja hommikukohv

10.00-11.00 Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmetele: TEAHU aruandekoosolek Liidu 2016. majandusaasta aruande kinnitamiseks (ja uute juhatuseliikmete valimiseks)

Kevadkool
11.00-11.10 Kevadkooli sissejuhatus Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse poolt (teadushuvihariduse kättesaadavus ja kvaliteet)

11.10-12.40 Teadushuvihariduse inspiratsiooniseminar – Harald Lepisk

12.55-13.30 Lõuna Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, Veski 5, 48106 Põltsamaa, Jõgevamaa

13.30-15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kübersuuna ja LTT valdkonna huviringide tutvustus (ka algklasside programmeerimise tundidest jm.)

15.00-15.20 Liikumine tagasi Carl Schmidti majja + kohvipaus

15.20-15.50 Teadushuvihariduse Liidu tegevused aastal 2017

15.50-16.30 Kvaliteet huvihariduses – Kaur Kötsi Eesti Noorsootöö Keskusest

16.30-16.50 Arutelu: Kuidas saame pakkuda kvaliteetsemat huviharidust ja kuidas leiame üles parimad praktikad mujalt maailmast?

16.50-17.10 Kohvipaus

17.10-18.00 Praktiline ja lõbus vahepala

18.00-19.30 Grete Arro motivatsioonikoolitus

19.30-21.00 õhtusöök Carl Schmidti majas

21.00 võimalus ööbida Carl Schmidti majas

Info ja broneerimine http://www.csmaja.eu/majutus/
*Ajakavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.

Tasuta baaskoolitused IKT-huviringide juhendajatele Jõhvis ja Rakveres

Vaata Maailma SA viib koostöös MTÜ Robootikaga ka 2017. aastal läbi tasuta baaskoolitusi, et valmistada ette IT-alaste huviringide juhendajaid. Koolituse eesmärgiks on soosida uute huviringide loomist eks ikka selleks, et tagada lastele juurdepääs kvaliteetsele IT-huviharidusele, sest varajane kokkupuude antud valdkonnaga mõjutab nende erialavalikuid tulevikus ning panustab nii sektori tööjõupuuduse vähendamisse.

Kahepäevastele koolitustele on oodatud kõik huvilised sh lapsevanemad, IT-tudengid, noorsootöötajad või teisted kogukonnaliikmed, kes sooviksid avada ja/või juhendada IT-alast huviringi ning ei ole tegevad õpetajatena. Koolituse jooksul puudutatakse nii huviringi juhendamise põhimõtteid, selle läbiviimise metoodikat ning käivitamise korralduslikku poolt. Samuti saavad osalejad üheskoos lahendada praktilisi ülesandeid ja proovida kätt LEGO EV3 robootikas, Scratch programmeerimises, mobiilirakenduste tegemises jm-s.

Järgmised koolitused leiavad aset
2.–3. veebruaril 2017 Jõhvis
16.–17. veebruaril 2017 Rakveres

Koolitusele sab registreerida SIIN.

Koolituspäevad algavad kell 16.30.

Aasta jooksul viime koolitusi läbi ka teisteski asukohtades üle Eesti. (Täpsemad kuupäevad selguvad hiljem.)

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil Majandus- ja Kommunikatsioonimisisteeriumi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.

Koolituse materjalid on välja töötatud Vaata Maailma SA ja MTÜ Robootika poolt.
Koolitustele saab registreerida ja rohkem infot leiab SIIT.

Uute IT-huviringide avamiseks saab taotleda starditoetust

Vaata Maailma SA kuulutab välja konkursi uute IT-huviringingide “NutiLabor” avamiseks, et õpetada lastele robootikat, programmeerimist või mobiiliäppide valmistamist. Ringide sihtrühmaks on kooliealised lapsed (1.-9. klassini), kuid seejuures ei pea huviringi läbi viima koolis.

Starditoetuse eesmärk on innustada uute NutiLaborite teket, et IT-huviringid muutuksid sama kättesaadavaks nagu on näiteks spordi-, muusika- ja tantsuringid.

Starditoetuse summa on 675 eurot ning omafinantseeringu nõue puudub. Selle summa eest võib soetada ringi tegevuseks vajalikke vahendeid, maksta huviringi juhendajale töötasu või katta muid kulusid (v.a ruumide rent), mis on seotud 15 huviringi tunni läbi viimisega.

Konkursile taotluste esitamise tähtaeg on 16.01.2017 kell 9.30. Otsus toetussumma määramisest tehakse 2017. aasta jaanuari lõpuks ning uued ringid alustavad tööd hiljemalt 2017. aasta veebruari lõpuks.

Toetust ei saa taotleda juba tegutseva IT-huviringi jätkamiseks või taaskäivitamiseks.

NutiLaborite tööd koordineerib Vaata Maailma SA. NutiLaborid tegutsevad aastast 2012 ning neisse on kaasatud üle 5000 lapse. NutiLaborid tegutsevad eratoetusel. 2016/2017 hooaja toetajad on Microsoft, Telia, Swedbank, SEB, Playtech.

Konkursi tingimused, lisainfo ja elektrooniline taotlusvorm on leitavad aadressilt: http://www.nutilabor.ee/starditoetus2017/

Lisainfo: nutilabor @ vaatamaailma.ee