Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilkasutusest

Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilkasutusest on SA Vaata Maailma poolt ellukutsutud  ja Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav projekt, mille eesmärk on tõsta noorte, lastevanemate ning õpetajate teadlikkust turvalisest mobiiltelefoni kasutamisest, internetikäitumisest ning võimalikest ohtudest sellega seoses.

5. augustist-  31. oktoobrini 2013 toimuvad üle Eesti arvukad tasuta nõustamised nii koolides, kaubanduskeskustes, noortekeskustes kui ka rahvarohketel üritustel. Info turvalisest mobiiltelefoni või nutiseadme kasutamisest on väljas projekti käigus loodud veebikeskkonnas www.päriseltkavõi.ee.

Projekti käigus on planeeritud nõustada vähemalt 9 600 noort vanuses 10-15a.


EL_Regionaalareng_horisontaalProjekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” “Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilikasutusest” projekti Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse raames.

Projekti periood on  01.06.2013 – 31.10.2013.
Projekti SFOS kood: 3.5.0201.12-0162