Netis sündinud

Projekti tutvutus:

“Netis sündinud” projekti sihtrühm on noored vanuses 12-16, kuid ühtlasi juhitakse ka õpetajate ja lapsevanemate tähelepanu sellele, et tänapäeval puudub piir virtuaalmaailma ja päriselu vahel. Niinimetatud netis sündinud põlvkonna mõistmiseks tuleb huvi tunda, missugune on noorte elu maailmas, kus näpuvajutuse kaugusel on kes ja mis tahes.

Teema avamiseks oleme valitud tavapärasest pisut teistsuguse viisi. Projektis räägitakse internetiohtudest teatri kaudu. Ka näidendi sünnilugu on ainulaadne – ainese oleme kogunud otse noortelt foorumteatri etenduste kaudu, kus noored rääkisid, millega nad virtuaalmaailmas on kokku puutunud. Lisaks tehti materjali kogumisel koostööd veebipolitseinike ja Lastekaitse Liiduga.

Projekti tulemused:

  • Kogutud ainese põhjal valmis noorsooetendus “Netis sündinud”, mida etendati 32 korda Eesti eri paigus. Etendused olid kõigile tasuta, kuid vajalik oli eelregistreerimine.
  • Valmis netissündinud.ee kodulehelt, kus õpilased, õpetajad ja lapsevanemad leiavad veebilinke ja materjale, mille kaudu veebiohutuse teemasse põhjalikumat süveneda.
  • Veebiohutuse teemale tähelepanu juhtimiseks valmisid sotsiaalmeedias levitamiseks ka viis videoklippi, mida saate näha siit.
  • Etenduse „Netis sündinud“ salvestusest ja dokumentaalfilmist „“Netis sündinud“  lava taga“ valmisid veebiformaadis ja DVD formaadis failid. Veebiformaadis failid on üles laetud Vimeo keskkonda ja nähtavad siit. DVD formaadis faile saab tasuta tellida Vaata Maailma SA-lt. Soovi korral kirjutage triin@vaatamaailma.ee.
  • Et anda ka noortele võimalus sel teemal oma sõna sekka öelda, siis on projekil Facebooki leht, mida haldavad noored ise koos veebipolitseinike, lastekaitsjate ja IT-spetsialistidega BCS Koolitusest ja F-Securist.

Vaata Maailma sihtasutuse algatusel viisid projekti “Teater Internetist” koostöös ellu BCS Koolitus ja VAT Teater. Projekti kaasrahastavad Euroopa Regionaalfond, Swedbank, BCS ja F-Secure. Nõuga on toeks Politsei- ja Piirivalveamet ning Lastekaitse Liit.


EL_Regionaalareng_horisontaal
Projekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” “Teater Internetist ” projekti toetuse raames.
Projekti abikõlbulikkuse periood on 09.11.2012 kuni 31.05.2014.a.

Vaata Maailma sihtasutuse “Teater internetist” projekti SFOS nr on 3.5.0201.12-0168.