NutiLabor on maailma parim tund!

2014/2015 õppeaastal osales NutiLabori IT-huviringis üle 1500 lapse ja noore. Kokku tegutses üle Eesti 72 NutiLaborit. Lisaks toimusid ka NutiLaagrid ja NutiLabori tasuta töötoad nendele, kes muidu IT-ringides ei käi. Nii sai ise programmeerimist ja robootikat proovida veel ca 400 noort üle Eesti. Avati ka esimene ettevõttesisene NutiLabor.Swedbank on esimene ettevõte, kes avas oma kontori ruumides oma töötajate lastele robootika NutiLabori. NutiLaborite tegevusvaldkonnad olid: robootika, programmeerimine, 3D modelleerimine, äppide loomine, veebilehed, animatsioon jm.

Õppeaasta tippsündmused:

Poliitikute ja ettevõtjate Robotlahing NutiLabori laste juhendamisel

robotlahing

Robotlahing – hoiame hinge kinni!

Esimest korda said Eesti poliitikud ja ettevõtjad ise proovida, mis tunne on roboteid programmeerida ja neid liikuma panna. Juhendasid neid NutiLaborite noored.
Vaata kindlasti hoogsat videot siit.
Üritus toimus 26. märtsil 2015 koostöös Eesti Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni Liiduga (ITL).

Rahvusvaheline kampaania – Hour of Code – Minecrafti eri!

08.-12. detsembrini 2014 toimus ülemaailmne IT-hariduse õppenädal Hour of Code – KoodiTund. Eestis korraldasime koostöös Microsoft Eestiga virtuaalse Eesti ehitamise Minecrafti mänguga. Osalejad pidid Minecraftis ehitama Eestiga seotud vaatamisväärsusi. Näiteks ehitati Kõpu tuletorn, Viljandi lossimäed, Vabaduse sammas, Kuressaare Piiskopplinnus. Võistlusel osales ligikaudu 300 last kolmekümnest koolist üle Eesti.

Võistluse peaauhind läks minecrafteritele Karl&Co, kes ehitasid võistlustööLaululava.

Rahvusvaheline robootikavõistlus – First Lego League
NutiLabor on aktiivselt osalenud rahvusvahelise robootikavõistluse (First Lego League) Eesti ürituste ettevalmistuses. Vaata Maailma panustas nii ürituse toetajana kui kaaskorraldajana. Lisaks osaleti võistlusel hindajatena. Koostööpartner: MTÜ Robootika. Kokku osales sellel robootika suurüritusel 33 NutiLabori võistkonda. 

Vaata poolfinaalide treilerit siit ja finaali video kokkuvõtet siitEesti meistriks kuulutati Kristiine Gümnaasiumi NutiLabor Öökullid.

Sama võistluse juuniorklassi üritusel (Junior First Lego League) osales 29 NutiLabori võistkonda. Vaata juuniorklassi ürituste video kokkuvõtet siit.

Lapsesuu ei valeta

Sel hooajal küsisime ka NutiLabori laste tagasisidet. Väiksemad nutilaborlased täitsid veebiankeeti juhendaja abiga. Kokku tuli meile 333 vastust ning vastused olid väga postiivsed.

Üle 90% lastest meeldis nende NutiLabori valdkond.
Üle 80% lastele meeldis nende juhendaja.
Ligi 80% lastest soovitaks seda huviringi ka oma sõbrale.

Uutest teemadest tahaksid lapsed kõige rohkem ülipopulaarset Minecrafti mängu mängida ning ise arvuteid kokku panna.

Lapsed arvasid:
NutiLabor on lahe ja oleksin seal iga päev 😉
NutiLabor on maailma parim tund!
Te olete ägedad. Suur aitäh!

Meie suurepärased toetajad:
2014-2015 õppeaastal toetasid meid:
Suurtoetajad: Microsoft, Swedbank, EMT/Elion.
Toetajad: SEB, Opus Capita, Playtech Eesti, Sertifitseerimiskeskus.

Suur, suur tänu meie toetajatele, NutiLabori juhendajatele ja ka NutiLabori lastele!

Soovime Teile kaunist ja päikeselist suve ning loodame kõigiga uuesti kohtuda juba sügisel 2015.

Kristi, Triin, Ruth ja Rica

NutiLabor (Vaata Maailma SA)

Nutituur jõudis kolme nädalaga üle 700 inimeseni üle Eesti

Mais startinud Nutituuril osales üle 700 inimese, neist pikema nutiseadmete kasutamise koolituse läbis üle 200 osaleja. Kokku peatus Microsofti, Swedbanki ja Vaata Maailma sihtasutuse korraldamisel toimunud Nutituur 67s eri paigas. Eriti oodatud olid inimesed, kes nutitelefoni või tahvelarvutit vähe kasutavad või üldse ei kasuta.

Nutituuri avaüritus Tallinna keskraamatukogus

Nutituuri avaüritus Tallinna keskraamatukogus

Vaata Maailma sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo sõnul on nutituuri tagasiside järgi nutioskuste õpetamine väga vajalik. “Otsime omalt poolt otsime võimalusi, et sarnaste nutikirjaoskuse koolituste ja nõustamistega jätkata suuremas mahus”, lisas Kivilo.

Kõige noorem osaleja oli 18-aastane ning kõige vanem 85-aastane. Osalenute kesmine vanus oli 55-63 eluaastat ning huvi nutituuri vastu oli kõrgem naiste seas. Koolituste tagasiside järgi plaanib enamik pärast koolitust nutiseadet senisest enam kasutama hakata. Teemadest pidasid osalenud kõige huvitamaks äppide maailma. Koolitustel tutvustati äppe alates ilmateate vaatamisest kuni panagtoimingute ja Skype’i videokõnede tegemiseni. Nutikoolitustel oli populaarne ka nutiseadmetega fotode tegemine ning fotode saatmine. Nõustamisel aitasid nutinõustajad paljudel inimestel nutiseadmele ekraanilukku peale panna ning tutvustasid äppe.

Nutituur Swedbanki kontoris

Nutinõustamine Swedbanki kontoris

Loe tervet postitust ›

MKM toetab IT-huvitegevuse kättesaadavust

nutilaborMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Vaata Maailma Sihtasutus allkirjastasid lepingu IT-alaste huviringide juhendajate pilootkoolituseks. 
Lepingu raames töötatakse välja spetsiaalne koolitusmetoodika ning katsetatakse selle sobivust sihtrühma peal, kelleks on näiteks lapsevanemad, IT-tudengid, noorsootöötajad või teised kogukonnaliikmed. Koolitustele on oodatud kõik, keda huvitab töö lastega ning kes oskavad arvuteid kasutada tavakasutaja tasemel.
„Eesti IT-sektori tööjõupuuduse vähendamiseks on vajalik astuda konkreetseid samme – suurendada vastuvõttu ülikoolide IKT-erialadele, jätkata IT-Akadeemia initsiatiivi, toetada IKT-valdkonna doktorante ning teadustegevust jne. Kuid IKT-spetsialistide järelkasvu kindlustamiseks on oluline panustada ka tehnoloogiaerialade populariseerimisse, mille üheks võimaluseks on IKT- alase huvihariduse pakkumine“ rääkis Majandusministeeriumi IKT oskuste koordinaator Ave Lauringson.
Vaata Maailma Sihtasutusega koostöö raames piloteeritakse esmalt mõnekümne inimese peal, kuidas varasema pedagoogilise hariduseta inimesed saavad hakkama huviringi juhendaja rollis. Projekti eduka läbiviimise korral on soov sarnaseid koolitusi jätkata veelgi suuremas mahus.
“Teame, et on palju lapsi, kes väga tahaksid NutiLaborites ja teistes IT-huviringides osaleda, kuid uute ringide avamise üheks hädavajalikuks eelduseks on juhendajad”, selgitas IT-huviringe NutiLabor korraldava Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo. “Tahame näidata, et IT-ringe saavad juhendada kõik, kes lapsi või tehnoloogiat ei karda”, lisas ta.
IT-erialadele õppima asujate uuringust (TÜ, TTÜ; 2015.a) selgub, et kõige suurem mõjutaja just IT-õpingute kasuks otsustamisel oli varasem praktiline kokkupuude tehnoloogiaga – 36% küsitletutest pidas esimest arvutit ning isetegemise võimalust murdepunktiks IT vastu huvi tärkamisel. Uuringu poliitikasoovitustes tuuakse riigipoolsete sekkumisvõimalustena välja just huviringide kättesaadavuse suurendamise koolide, kõrgkoolide ja kogukonna kaudu. Samuti ringijuhendajate koolitamist, ringitöö läbiviimist toetavate vahendite soetamist ning töötasu.
„Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium panustab järgmisel Euroopa Liidu programmeerimisperioodil IT-haridusse 8 miljonit eurot. Meie jaoks on oluline anda lisafinantseerimise kaudu enda osa nii IT-spetsialistide järelkasvu tagamisse kui ka juba töötavate inimeste konkurentsivõime kasvu“, kommenteeris Lauringson.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viib Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 perioodil ellu programmi „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mille üheks eesmärgiks on IKT hariduse populariseerimine ja kättesaadavuse suurendamine.
Täpsem info koolituste kohta: http://www.nutilabor.ee/juhendajakoolitused