Lasterikaste perede lapsed vaatasid IT tulevikku

Neljapäeval, 13. oktoobril oli Tallinna, Harjumaa ja Viljandi lasterikaste perede lastel ürituse Tulevik IT-ga raames võimalik võtta osa töötubadest, mida juhendasid oma ala asjatundjad. Ürituse oli laste kui meie IT-tuleviku jaoks ette valmistanud NutiLabor koostöös Microsoft Eestiga.

Lastel oli Tulevik IT-ga raames võimalik osa võtta mitmetest huvitavatest töötubadest, mille teemad ulatusid astronautikast ja kosmoseturismist õhuvahetuse ja ventilatsiooni eripäradeni. Lisaks uuriti üheskoos, kuidas teha mobiiliäppi ning kuidas töötavad 3D printerid. Samuti said osalejad kätt proovida LEGO robootikas ning viia läbi lihtsamaid keemiakatseid.

Microsofti Balti regiooni juht Rain Laane sõnul on NutiLabori ürituste ning huviringide väärtus seotud praktilise kogemusega, mida need IT-seadmetega igapäevaselt kokku puutuvatele lastele annavad: “Kuigi noored on päevast päeva ümbritsetud ekraanidest, siis ennekõike kasutatakse nutiseadet pildistamiseks, sõpradega suhtlemiseks või muusika kuulamiseks. NutiLaborid annavad võimaluse näha, mis on ekraani taga, proovida ise koodi kirjutada ja seeläbi midagi uut luua.”

Tulevik IT-ga eesmärgiks oli tekitada laste ja noorte seas huvi infotehnoloogia vastu ning arendada osavõtjate IT-alaseid oskuseid. Ürituse käigus arutleti koos 6.–9. klassi lastega tuleviku üle ja uuriti, milleks on vajalikud IT-teadmised. Osalejatele tutvustati erinevaid IT-alaseid ameteid ning erialasid ja uuriti üheskoos, millised IT-oskused neile tulevikus kasuks tulevad. Lastega vahetasid mõtteid Kristel Rillo Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Maarja Rannama Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust. Oma tavapärasest tööpäevast käis kuulajatele rääkimas esindaja Skype’ist.

Kõiki osavõtjaid ja teised huvilised on kutsutud Tulevik IT-ga käigus tekkinud IT-alast huvi ning oskusi edasi arendama NutiLabori huviringidesse. Samuti koolitab sihtasutus Vaata Maailma koostöös MTÜ Robootikaga juhendajaid uutele IT-huviringidele, et lastel ja noortel oleks võimalik teadmiste kogumist jätkata.

Rohkem infot NutiLabori huviringide kohta leiab veebiaadressilt: http://www.nutilabor.ee/

Tulevik IT-ga korraldamist toetatakse Microsoft Youth Spark programmist, mis toetab arvutiteaduse propageerimist laste ja noorte seas.

IT-alaste huviringide juhendajate koolitused Tallinnas ja Tartus

Vaata Maailma Sihtasutus (Nutilabor) koostöös MTÜ Robootikaga koolitab taas huvilisi, kes soovivad luua ning juhendada IT-alaseid huviringe. Esimene koolitus toimus 14.–15. oktoobril Tallinnas ning järgmine viiakse 10.–11. novembril läbi Tartus.

Koolituste sihtrühmaks on inimesed, kes on huvitatud IT-alaste huviringide juhendamisest, kuid ei ole tegevad õpetajatena – lapsevanemad, noorsootöötajad, IT-tudengid jne. Koolituste eesmärgiks on edendada IT-alast huvitegevust ning tõsta noorte IT-teadlikkust läbi uute huviringide avamise. Osavõtjad saavad huvitavate töötubade käigus nii praktilisi oskusi kui teadmisi ja nõu huviringide korralduslike küsimuste kohta.

Koolituse kahe päeva jooksul räägitakse, kuidas IT-alast huviringi avada, puudutatakse selle läbiviimise metoodikat ja juhendamise põhitõdesid. Samuti uuritakse, kuidas tekitada lastes huvi IT-vastu ning kuidas nende oskusi arendada. Koolituse praktiline pool sisaldab “hands-on” programmeerimist, LEGO robootikat ja äppide tegemist.

“Teame, et on palju lapsi, kes väga tahaksid NutiLaborites ja teistes IT-huviringides osaleda, kuid uute ringide avamise üheks hädavajalikuks eelduseks on juhendajad”, selgitas IT-huviringe NutiLabor korraldava Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo. Samuti lisast ta, et huvi koolituse vastu on olnud suur: “Tallinna gruppi oli soovijad rohkem kui meil oli kohti pakkuda, Tartu omale leidu veel mõni vaba koht. Piirkondades, kus huvi on väga suur, kaalume lisakoolituse tegemist.”

2017. aastal on sarnaseid koolitusi plaanis läbi viia ka Pärnus, Saaremaal, Haapsalus, Jõhvis, Paides, Rakveres.

Koolituse korraldab Vaata Maailma SA (NutiLabor) koostöös MTÜ Robootikaga, kes viisid eelmisel aastal läbi koolituse pilootprojekti. 40% eelmise aasta koolitusel osalejatest oli projekti lõppemise ajaks IT-alase huviringi juba loonud või oli seda parajasti käivitamas. SA Vaata Maailma on rohkem kui 4-aastane kogemus IT-alase huvitegevuse edendamise vallas ning MTÜ Robootikal on samuti ette näidata aastate pikkune kogemus nii laste juhendamisel kui täiskasvanute koolitamisel robootika alal.

Projekt toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil Majandus- ja Kommunikatsioonimisisteeriumi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.

Nutiturvalisus vajab Eestis suuremat tähelepanu

Paljudes Eesti peredes on nutiseade, kuid kui turvaliselt me oma vidinaid kasutame? Kui autos kinnitame turvavöö, rattaga sõites on kiiver peas ning jalgsi liikudes kanname helkurit, siis millised on nutimaailma ohud ja kuidas neist hoiduda? Nutiseadmete turvalisema osas Eesti inimeste teadlikkuse tõstmiseks ja hoiakute muutmiseks algas oktoobris Vaata Maailma eestvedamisel mahukas teavituskampaania.

“TNS Emori 2014 uuringust selgus, et kuigi teoreetilised teadmised selle kohta, kuidas nutiseadmetega peaks ümber käima, on 15-aastaste ja vanemate nutiseadmete kasutajate hulgas heal tasemel, siis praktikasse need teadmised sageli ei jõua. Ligi 45% nutiseadmete kasutajatest ei pea erinevaid toiminguid oma nutiseadme kaitsmiseks oluliseks. Elluviidav teavituskampaania peabki aitama teadvustada nutiseadmete kasutamisega seotud riske ja suurendama riskitaju sihtrühmade hulgas. Oluline on luua nutiseadmes turvalisuse käitumise mõistele tähendus, “ selgitas kampaania tausta ja eesmärki Nutikaitse 2017 projekti koordinaator Kristi Kivilo.

Nutiturvalisus on järjest olulisemaks teemaks kogu maailmas, sest viimastel aastatel on just nutiseamete vastu suunatud küberkuritoed hüppeliselt kasvanud. Nokia nutiturvalisuse raporti kohaselt üritati 2016. aasta esimesel poolaastal maailmas viirustega nakatada koguni 74% Android nutiseadmetest.

Eestis on nutiturvalisuse osas põhiprobleemiks inimeste vähene valmidus oma käitumise muutmiseks. Mõneti see arusaadav – nutiturvalisusega seotud reaalseid halbu kogemusi on isiklikul tasandil vähestel ja seeläbi tundub oht kauge, tulevikuline ja abstraktne.

Teavituskampaania viib ellu Eesti üks juhtivaid loovagentuure Tank. “Kampaania käigus õigete käitumismustrite mänguliseks edastamiseks loodi fiktiivne karakter Nuti Mati, kes aitab läbi groteski nutiturvalisuse teemale tähelepanu tõmmata ja pakub ühtlasi võimaluse kommunikeerida lihtsaid viise, kuidas nutimaailmas turvalisemalt toimetada. Kampaania läbivaks võtmeks on huumor ja rumalusele vastandumine, mis võtab maha barjääri sihtrühma ja suunava sõnumi vahelt ning loob eelduse käitumismuudatuseteks,” selgitas kampaania ideed Tanki loovjuht Ants Tõnisson. Kampaania sissejuhatuseks loodi humoorikad videod, milles Nuti Mati näitab täielikku ignorantsust ja oskamatust nutiturvalisuse osas. Neid kiiresti populaarseks muutunud Nuti Mati videosid ja tegelikke reegleid saab näha veebilehelt www.nutiturvalisus.ee.

Algatuse Nutiturvalisus 2017 projektijuht Kristi Kivilo rõhutab, et iga inimene saab oluliselt oma seadmete nutiturvalisust tõsta, kui ta peab kinni viiest nutiturvalisuse kuldreeglist. Need on järgmised:

– Kasutan oma nutitelefonil ja tahvelarvutil ekraanilukku. Minu nutiseadme kasutamiseks on vajalik parool, muster või õige sõrmejälg.

– Mõtlen enne kui ligipääsuinfot või paroole jagan. Arvestan, et nutiseadmele ligipääsu andmine tähendab ühtlasi ligipääsu minu e-postile, sotsiaalmeediakontodele ja isikikele sõnumitele.

– Paigaldan rakendused ametlikust poest. Rakenduse paigaldan alati Play poest, App Store’ist või Windows Store’ist ning veendun, et tegemist on selle äpiga, mida otsisin ja soovin paigaldada.

– Uuendan nutiseadme tarkvara. Kui nutiseade pakub mulle tarkvarauuendust, paigaldan selle kindlasti.

– Kasutan sisselogimiseks ja digiallkirja andmiseks Mobiil-ID võimalusi. Mobiil-ID on mugav, töökindel ja turvaline.

NutiKaitse 2017 projekti algatasid 2013. aasta novembris EMT, Elion, Elisa, Tele2, Swedbank, SEB, Sertifitseerimiskeskus, Riigi Infosüsteemi Amet. Projekti koordineerib Vaata Maailma sihtasutus. Koostööleppega liitujad soovivad üheskoos tõsta nutiseadmete kasutajate turvateadlikkust ning tõsta mobiil-ID kasutajate arvu. Alanud nutiseadmete turvalise kasutamise teavituskampaania kestab järgmise aasta maikuuni, selle kogumaksumuseks koos käibemaksuga on 119 695,50 eurot. Teavituskampaaniat rahastatakase Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”.